doktor
Počet zhotovených testů
54241

VOP

Všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“) upravují vztahy mezi densmrti.cz, jako provozovatelem densmrti.cz.

Veškeré vztahy mezi provozovatelem a uživatelem se řídí a jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

1. Vysvětlení základních pojmů.
VOP = definující práva a povinnosti subjektů účastnících se na densmrti.cz . Aktualizovaná verze VOP je na URL densmrti.cz. Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit VOP, přičemž změna je účinná ode dne zveřejnění na výše uvedené webové stránce.

Výsledky testů jsou generovány dle bodového systému na základě vašich odpovědí. Tyto body jsou sečteny a podle našich tabulek generovaná délka života, opakované testy se nemusí vždy shodovat.

Testy generují přirozené úmrtí, nejedná se o žádné věštby, ani nepoukazují na nehody či jiné druhy nepřirozené  smrti.

2. Práva a povinnosti provozovatele
Provozovatel je oprávněn odsouhlasit individuální podmínky s libovolným uživatelem.

Provozovatel se zaručuje, že nebude zveřejňovat výsledky testů třetím osobám.

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodů odejmout či zakázat přístup jakémukoli uživateli.

3. Odpovědnost
Uživatel účastnící se našeho testu, nemůže nijak právně napadnout výsledek testu.

Provozovatel je odpovědný za dodržování VOP, avšak není odpovědný za platební schopnost uživatele.

Provozovatel není odpovědný za následné chování uživatele po dokončení testu.

Uživatel se zavazuje k dodržování VOP, a je za něj odpovědný.

4. Systém získání výsledku, cena
Provozovatel odpovídá za průběh testu, pro výsledek testu provozovatel výslovně upozorňuje uživatele, je třeba zaslat SMS zprávu, jejíž cena je 99,- Kč s DPH. Pro odeslání této zprávy je uživateli důrazně doporučeno seznámit se s obchodními podmínkami poskytovatele mobilních služeb, společnosti sms.sluzba.cz, za které poskytovatel nenese žádnou odpovědnost.

Tyto VOP jsou platné od 10. června 2013, provozovatel si vyhrazuje právo na jejich změnu.